Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán

24/01/2018 - 354 lượt xem
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán

Vui lòng click vào link để xem chi tiết.

Công bố thông tin về việc nhận giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu.

Bài viết cùng chuyên mục

Thông báo tạm ngưng cấp nước (207 lượt xem)

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (507 lượt xem)

Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên (407 lượt xem)

Báo cáo kiểm nghiệm nước (145 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu