Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Thông báo tạm ngưng cấp nước

10/10/2018 - 207 lượt xem
Bài viết cùng chuyên mục

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (507 lượt xem)

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán (355 lượt xem)

Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên (407 lượt xem)

Báo cáo kiểm nghiệm nước (145 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu