Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Thông báo tạm ngưng cấp nước

05/03/2020 - 2.037 lượt xem
Thông báo tạm ngưng cấp nước Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Gia Lai thông báo
Bài viết cùng chuyên mục

Thông báo thu hộ tiền nước (1.670 lượt xem)

Hỗ trợ đăng ký thanh toán tiền nước qua Ngân hàng (1.651 lượt xem)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (815 lượt xem)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VÀ TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (5.953 lượt xem)

Quyết định 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 21/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Dự án đầu tư ..... (1.483 lượt xem)

Quyết định 32/2018/QĐ - UBND tỉnh Gia Lai về ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP Pleiku (1.283 lượt xem)

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (1.696 lượt xem)

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán (1.497 lượt xem)

Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên (1.442 lượt xem)

Báo cáo kiểm nghiệm nước (1.089 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu