Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

22/05/2018 - 506 lượt xem
Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Vui lòng click vào link để xem chi tiết: Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (Lần V)

Bài viết cùng chuyên mục

Thông báo tạm ngưng cấp nước (207 lượt xem)

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán (354 lượt xem)

Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên (407 lượt xem)

Báo cáo kiểm nghiệm nước (145 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu