Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Báo cáo kết quả kiểm nghiệm nước

27/03/2019 - 563 lượt xem
Báo cáo kết quả kiểm nghiệm nước Báo cáo kết quả kiểm nghiệm nước
Kết quả kiểm nghiệm nhà máy nước Biển Hồ Kết quả chất lượng nước tại AyunPa Chất lượng nước nhà máy Sài gòn Pleiku
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 8/2019 Tháng 5/2019 Tháng 4/2019
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 7/2019 Tháng 4/2019 Tháng 3/2019
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 6/2019 Tháng 3/2019 Tháng 2/2019
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 5/2019 Tháng 2/2019 Tháng 1/2019
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 4/2019 Tháng 1/2019  
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 3/2019    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 2/2019    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 1/2019    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 12/2018    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 11/2018    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 10/2018    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 9/2018    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 8/2018    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 7/2018    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 6/2018    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 5/2018    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 4/2018    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 3/2018    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 2/2018    
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 1/2018    
     
     
     

Kết quả kiểm nghiệm nhà máy nước Biển Hồ

 1. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 4/2019
 2. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 3/2019
 3. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 2/2019
 4. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 1/2019
 5. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 12/2018
 6. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 11/2018
 7. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 10/2018
 8. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 9/2018
 9. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 8/2018
 10. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 7/2018
 11. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 6/2018
 12. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 5/2018
 13. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 4/2018
 14. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 3/2018
 15. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 2/2018
 16. Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 1/2018

 

Bài viết cùng chuyên mục

Trong 5 năm tới, nhu cầu đầu tư ngành nước lên tới 10 tỉ USD (1.346 lượt xem)

Cần có luật kinh doanh nước sạch (1.013 lượt xem)

Thông báo công trình thay mới đồng hồ cũ, mờ số tại GiaLaiWater - 15/12/2017 (1.080 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu