Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Ban điều hành

24/01/2018 - 10.008 lượt xem
Ban điều hành công ty cổ phần cấp nước Gia Lai

* Ban Giám Đốc và Cán Bộ Quản Lý : 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

NGUYỄN VĂN THÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

2

NGUYỄN ĐÌNH VINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

3

PHẠM XUÂN HÀO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

4

VŨ HOÀNH THIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

5

 

 

6

 

 

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu