Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288
Liên hệ - Góp ý
Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Gia Lai 388 Lý Thái Tổ, P. Yên Đỗ, TP. PLeiku, Tỉnh Gia Lai Phone: 0269 3824490 - 0269 3605352 Fax: 0269 3714288 Email: info@capnuocgialai.com Website: http://capthoatnuocgialai.com Hotline: 0269 3824094
hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu