Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
02693 824094
Câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng nước sạch
Nước mặt là nước nguồn nước nào, tuân theo quy các tiêu chuẩn nào ?
Hỏi: Nước mặt là nước nguồn nước nào, tuân theo quy các tiêu chuẩn nào ?
Trả lời: Nước mặt: nước sông, suối, kênh, rạch, ao, hồ, kênh, mương…Nước mặt đánh giá theo QCVN 08:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Có bao nhiêu nguồn nước thiên nhiên có thể khai thác để sử dụng?
Hỏi: Có bao nhiêu nguồn nước thiên nhiên có thể khai thác để sử dụng?
Trả lời: Nước mặt (sông, suối, kênh, rạch, ao, hồ…), nước ngầm (giếng đào, giếng khoan), nước mưa. Đối với nguồn nước nào trước khi đưa vào sử dụng cũng phải xử lý tùy theo mục đích sử dụng.
GỬI CÂU HỎI CỦA BẠN
Gửi câu hỏi
hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu