Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
02693 824094
Phiếu đề nghị đăng ký sử dụng nước sạch
Để đăng ký sử dụng nước sạch, quý khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới. Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và nhanh chóng xử lý để phục vụ nhu cầu của quý khách. 1. Họ và tên
2. Số nhà/đường
3. Điện thoại
4. Nhu cầu sử dụng (m3/số người)
5. Mục đích sử dụng
GJ0VZ8
Gửi đi
hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu