Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
02693 824094

Lịch sử hình thành và phát triển công ty cấp nước Gia Lai

23/01/2018 - 15.968 lượt xem
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai tiềm thân là Trung tâm cấp thủy Pleiku trước giai đoạn 1975. Ngày 05/01/2017, Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai...

Ngày  27/12/2017, cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai chính thức được giao dịch trên Sàn chứng khoán Upcom, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), mã chứng khoán GLW.

Trước năm 1975, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai là Trung tâm cấp thủy Pleiku thuộc Quốc gia thủy cục Sài Gòn (cũ), gồm khoảng 20 lao động vận hành trạm bơm Biển Hồ có công suất 1.500 m3/ ngày đêm, chủ yếu phục vụ cho lực lượng quân sự chế độ ngụy Sài Gòn đóng quân trên địa bàn thị xã Pleiku .

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trung tâm cấp thủy Pleiku (thuộc Quốc gia thủy cục Sài gòn cũ) được Chính quyền Cách mạng tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy nước Pleiku trực thuộc Ty Xây dựng Gia Lai - Kon Tum. Những năm sau với quy mô dân số tăng và nhu cầu sử dụng nước cũng tăng theo, tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã đầu tư kinh phí thay thế thiết bị công nghệ và nâng công suất nhà máy từ 1.500m3/ngày đêm lên 3.000 m3/ngày đêm, và đến năm 1978 nhà máy tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô nâng cao suất lên 6.000m3/ ngày đêm, bên cạnh từng bước mở rộng mạng lưới cấp nước.

Ngày 13/06/1994 UBND tỉnh Gia Lai-Kon Tum ban hành Quyết định số 527/QĐ-UB về việc đổi tên Nhà máy nước Pleiku thành Công ty Cấp thoát nước Gia Lai .

Ngày 01/7/1995 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 383/TTg về việc đầu tư Dự án cấp nước và vệ sinh đô thi cho 6 thành phố, thị xã, trong đó có thành phố Pleiku. Năm 1997, Dự án được khởi công xây dựng với nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với tổng giá trị đầu tư là 7,1 triệu USD và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2002. Dự án nhằm cải tạo,  nâng cấp hệ thống cấp nước Pleiku với công suất 20.000 m3/ngày đêm.

Ngày 31/8/2010, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cấp thoát nước Gia Lai thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Gia Lai.

Ngày 10/03/2016, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 160/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai thành công ty cổ phần.

Ngày 28/07/2016, Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai tổ chức bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ chí minh (HOSE).

Ngày 05/01/2017, Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai.

Ngày  27/12/2017, cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai chính thức được giao dịch trên Sàn chứng khoán Upcom, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), mã chứng khoán GLW.

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu