Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Đường dẫn tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến

26/08/2021 - 439 lượt xem
Đường dẫn tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến Đường dẫn tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến

https://zoom.us/j/96904043045?pwd=blZiaGdPVmVNWEVJR21aYStvYzl5Zz09

Bài viết cùng chuyên mục

Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2022 (49 lượt xem)

NQ02 Thông qua thời gian địa điểm và chương trình tổ chức ĐHCĐTN 2022 (64 lượt xem)

Thư mời và tài liệu Đại Hội cổ đông thường niên năm 2022 (73 lượt xem)

Thông báo v/v kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm, và đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (71 lượt xem)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (88 lượt xem)

Nghị Quyết ĐHCĐ 2021 (383 lượt xem)

Thư mời và Tài liệu Đại Hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/08/2021 (371 lượt xem)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (407 lượt xem)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (356 lượt xem)

Thông báo hủy: Hủy danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tại công văn số 1000/2021-GLW/VSD-ĐK ngày 03/6/2021 của Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (1 lượt xem)

Thông báo Gia hạn ĐHCĐTN năm 2021 và hủy danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ TN 2021 ngày chốt 01/06/2021 (393 lượt xem)

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (384 lượt xem)

Thư mời và tài liệu ĐHCĐ TN 2021 (356 lượt xem)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Thông báo này thay thế cho thông báo số 28/TB/GLW ngày 28/04/2021) (399 lượt xem)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (384 lượt xem)

Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (497 lượt xem)

Giấy mời và Tài liệu họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020 (565 lượt xem)

Thông báo chốt danh sách: Thông báo về ngày cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 01.06.2020 (516 lượt xem)

Hủy đăng ký : Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2020 tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2020 theo Thông báo số 433/TB-VSD ngày 21/02/2020 của VSD (1 lượt xem)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Thông báo này thay thế cho thông báo số 27/TB/GLW ngày 28/04/2020 của GLW) (474 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu