Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
02693 824094

Dịch vụ và kỹ thuật xây lắp ngành nước

24/02/2018 - 2.999 lượt xem
Dịch vụ và kỹ thuật xây lắp ngành nước Dịch vụ và kỹ thuật xây lắp ngành nước

Ngay sau khi thành lập Công ty Cấp Nước Gia Lai đã xây dựng đội ngũ kỹ thuật và xây lắp ngành nước từ năm 1975 và tiếp tục duy trì và phát huy trong nhiều năm đến nay đã được trên 40 năm. 

Với các thành tích đã đạt được trong chặng đường phát triển gần bốn mươi năm trong ngành Kỹ thuật  Xây lắp nước đã không ngừng phát huy các thành tích đã đạt được và tạo nên các thành tích mới về nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất để xứng đáng là một trong ngành hàng đầu của Công ty Cấp Nước Gia Lai bao gồm :

- Xây dựng cơ bản

- Xây dựng nhà máy nước

- Xây dựng mạng lưới tuyến ống phân phối

- Xây dựng, thiết kế,Lắp đặt hệ thống thoát nước,v..v... cho đô thị

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu