Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
02693 824094

Chỉ tiêu xét nghiệm nước sinh hoạt

15/02/2018 - 3.815 lượt xem
Chỉ tiêu xét nghiệm nước sinh hoạt Chỉ tiêu xét nghiệm nước sinh hoạt

Nước sinh hoạt là nước được sử dụng hàng ngay cho nhu cầu sinh hoạt như tắm, giặt giũ, nấu nướng, rửa,vệ sinh…thường không sử dụng để ăn, uống trực tiếp.

Nước sinh hoạt đảm bảo (nước sạch) là nước có các tiêu chuẩn đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt được quy định tại QCVN 02:2009/BYT.

Để có cơ sở đánh giá chất lượng nước sinh hoạt cũng như đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, Công ty Cấp Nước Gia Lai phải tiến hành xét nghiệm mẫu nước và đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn trong QCVN 02:2009/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

Căn cứ Thông tư số:  05/2009/TT – BYT BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT”

Chỉ tiêu cảm quan : 

Các chỉ tiêu xét nghiệm nước sinh hoạt khác :

 

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu