Menu
Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai
Màu xanh cuộc sống
0269 3714288

Thông điệp từ chủ tịch HĐQT

17/04/2017 - 6.372 lượt xem
Thông điệp từ chủ tịch HĐQT Hội đồng Quản trị luôn cam kết sẽ phấn đấu hết mình vì sự nghiệp phát triển bền vững, lâu dài của GiaLaiWater. Chúng tôi mong nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ nhiệt thành của Quý cổ đông để chúng ta có thể vững bước trên con đường thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty, bảo vệ và gia tăng lợi ích lâu dài của Quý cổ đông và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.

Công ty Cổ Phần Cấp Nước Gia Lai của chúng ta đã trải qua 40 năm hình thành phát triển với nhiều thành quả rất đáng trân trọng. Với sứ mệnh cung cấp sản phẩm phục vụ cho việc đầu tư và cung cấp nước sạch đảm bảo an toàn vệ sinh sức khỏe để phục vụ người dân, Công ty luôn tự hào khi vẫn giữ nguyên được các giá trị cốt lõi trong suốt 40 năm, dù phải đối mặt với nhiều biến động kinh tế vĩ mô trong nước. Và chính trong thách thức khắc nghiệt đó, Công ty Cổ Phần Cấp Nước Gia Lai luôn tìm thấy những cơ hội phát triển dựa trên những lợi thế  từ chính năng lực nội tại của mình.

 

Kính chào thân ái và đoàn kết,

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch

Giao Thị Yến 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (thay cho TB số 02) (3 lượt xem)

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (4 lượt xem)

Công bố thông tin các đơn từ nhiệm (18 lượt xem)

Thông báo về việc xin từ nhiệm đối với các chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Ông Lê Văn Nam (66 lượt xem)

Nội dung công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (77 lượt xem)

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 (58 lượt xem)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền (118 lượt xem)

Ký kết hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (146 lượt xem)

Thông báo về việc ứng cử đề cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 (149 lượt xem)

Thông báo về việc Ông Châu Ngọc Trọng xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT (160 lượt xem)

NQ05: Tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Vũ Hoành thiên (212 lượt xem)

Ký kết hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (372 lượt xem)

NQ04/2022/NQ/HĐQT Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty (422 lượt xem)

Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước Gia Lai, nhiệm kỳ 2022-2025 (361 lượt xem)

Thống nhất bầu ông Phạm Ngọc Tiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 15/4/2022 (400 lượt xem)

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 2021 (645 lượt xem)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (549 lượt xem)

Nội dung: Báo cáo tài chính Q4/2021 và giải trình kết quả kinh doanh so với cùng kỳ Q4/2020 (581 lượt xem)

Thông báo mời thầu (775 lượt xem)

Ký kết hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (794 lượt xem)

hỗ trợ khách hàng
Tra cứu sử dụng nước
Tra cứu